Gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

Welkom

Hartelijk welkom op de Rolling Luggage website (hierna "de Site"), de officiële online winkel van het merk Samsonite. Mogen wij u vragen om even de tijd te nemen om deze Voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) aandachtig te lezen. Tenzij hierin anders bepaald, wordt de relatie tussen Rolling Luggage en haar Gebruikers uitsluitend beheerst door deze Voorwaarden die de Gebruiker geacht wordt te hebben gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met elke bepaling van deze Voorwaarden, gelieve de Site dan niet te gebruiken.

Mocht u bijzondere diensten of producten aankopen op de Site, dan kan Rolling Luggage u van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en policies toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze Voorwaarden en van toepassing zijn bij uw gebruik van de Site.

Rolling Luggage kan van tijd tot tijd de Voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de Site. Wanneer u de Site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze Voorwaarden, zie punt 19 hierna.

 1. Identificatie

  Aboutbags NV (RPR Oudenaarde 0681 881 789) is de verkoper van de producten die getoond worden op de Site. Het adres van Aboutbags NV is Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België.

  U kan Aboutbags NV contacteren via Nayan als volgt:

  • Tel: +31 207 956 561
  • Fax: +32 51 696 837
  • Email: customer.care@rollingluggage.com

  Tumi Europe Ecommerce GmbH (ondernemingsnummer 8296) is de verkoper van de producten van het merk Tumi die worden weergegeven op de website. Tumi Europe Ecommerce GmbH heeft zijn maatschappelijke zetel in de Hans-Böckler-Str. 6, 59423 Unna, Duitsland.

  Dit zijn de contactgegevens van Tumi:

  • Vestigingsadres: Hans-Böckler-Str. 6, 59423 Unna, Duitsland.
  • Tel.: +49 2303 97910
  • Fax : +49 2303 9791 411
  • Email: service_eu@tumi.com
  • Nayan NV verzorgt de communicatie namens Samsonite Limited.

 2. Correctheid van de inhoud

  Rolling Luggage doet haar best om de informatie op de Site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of typfouten in de informatie en andere gegevens op de Site voorkomen. De gewichten, afmetingen en volumes van de producten worden bij benadering opgegeven. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de product informatie correct is en om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen evenwel niet garanderen dat wat u op uw scherm ziet exact dezelfde kleur zal zijn als de kleur van het product bij levering. Van tijd tot tijd wijzigen wij de informatie op de Site zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij behouden ons het recht voor zulks te doen naar ons goeddunken. Rolling Luggage kan niet garanderen dat de Site ononderbroken of foutloos zal functioneren, dat gebreken onmiddellijk zullen worden opgelost, of dat de Site of de server die de Site beschikbaar maakt vrij is van virussen of anderen schadelijke componenten. Rolling Luggage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Site, de inhoud of mogelijke fouten. Beperkingen handbagage: hoewel we ons best doen om aan te geven welke producten onderworpen zijn aan de beperkingen voor handbagage bij de meeste luchtvaartmaatschappijen, kunnen we niet aansprakelijk worden gehouden wanneer een luchtvaartmaatschappij haar beperkingen wijzigt of wanneer de maatschappij of een lucthaven andere check-in regels toepast. Wij raden u aan steeds voor uw vertrek deze beperkingen/regels te verifiëren.

 3. Prijzen

  De prijs van de producten die u bestelt is de prijs die weergegeven wordt op de Site op het ogenblik waarop u uw bestelling bevestigt en wordt weergegeven op de e-mail bevestiging van ontvangst van uw bestelling. Alle prijzen zijn in €, inclusief BTW en verzendingskosten.

  Mochten we een fout vinden in de prijs van de producten die u heeft besteld of in de verzendingskosten, dan zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om hetzij uw bestelling te herbevestigen aan de correcte prijs hetzij uw bestelling te annuleren.
  Indien u annuleert dan storten we het geld terug of crediteren we het bedrag dat voor de producten van uw credit card is afgenomen.

 4. Online bestellen

  U kan bestellen indien u een volwassen persoon bent van 18 jaar of ouder. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Kies uw product en voeg het toe in uw mandje;
  • Kies een leveringsmethode;
  • Geef een leveringsadres in;
  • Geef het facturatieadres op samen met de betalingsinformatie;
  • U zal gevraagd worden om de Voorwaarden te aanvaarden;
  • Alvorens u uw bestelling doorgeeft, zal u de mogelijkheid krijgen om uw keuze, en de totale prijs van uw bestelling en de verzendkosten, na te kijken.

  Nadat u uw bestelling hebt doorgegeven sturen wij u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling. Op dat ogenblik reserveren wij het overeenstemmend bedrag van uw kredietkaart, en we debiteren uw kaart wanneer we de goederen versturen.
  Indien u met credit card betaalt, dan ontvangt u een e-mail met de status van uw betaling. Van zodra de producten verstuurd zijn, krijgt u een e-mail melding ("Bevestiging van Verzending"). Alle bestellingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten op het ogenblik van verzending.

 5. Betaling

  De betalingsmodaliteiten die we aanvaarden worden vermeld op de Site. Betaling gebeurt steeds in €. Voor meer informatie over internet fraude en veilig betalingsverkeer, zie de Privacy Policy op onze Site.

  Samsonite en/of TUMI heeft een eigendomsvoorbehoud op de verkochte goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs en de verzendingskosten, en mogelijke verwijlinteresten en/of schadevergoedingen wegens laattijdige betaling.
  Samsonite en/of TUMI is de verkoper, maar u dient te betalen op de bankrekening van Nayan, zoals aangegeven op de betalingspagina's van de Site.

 6. Verkoopsovereenkomst

  Er bestaat geen verkoopsovereenkomst tussen uzelf en Samsonite of TUMI tot op het ogenblik waarop Samsonite of TUMI de gekochte goederen verstuurt. Alle informatie op onze Site is een uitnodiging naar u toe om een aanbod tot aankoop te doen, maar is geen aanbod van onzentwege noch een eenzijdig contract. uw bestelling is een bindend aanbod door u om onze producten aan te kopen. De verkoop wordt pas bindend van zodra wij u middels onze Bevestiging van Verzending per e-mail hebben bevestigd dat de gekochte goederen naar u verstuurd werden.

  Samsonite behoudt zich het recht om voor om het even welke reden een bestelling te weigeren, geheel of gedeeltelijk, en in ieder geval in elk van volgende gevallen:

  • Indien het product niet beschikbaar is;
  • Indien uw facturatiegegevens niet correct zijn of niet verifieerbaar;
  • Indien uw bestelling door onze veiligheidssystemen wordt geïdentificeerd als ongewoon of mogelijks frauduleus;
  • Indien uw betaling/overschrijving/of credit card reservatie niet tijdig werd ontvangen;
  • Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u onder 18 bent;
  • Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u een professionele doorverkoper bent;
  • Indien er een fout was bij de prijsopgave;
  • Indien we niet konden leveren op het door u aangegeven adres;
  • In geval van overmacht.
 7. Leveringsbeperkingen – land van levering

  • C/O, per adres of postbus adressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
  • We leveren van maandag tot en met vrijdag, niet op feestdagen.
  • Producten besteld op (www.rollingluggage.be) worden geleverd in Nederland (met uitzondering van de Nederlandse Antillen).
 8. Leveringen

  We doen ons best om de bestelde producten te leveren binnen het tijdschema aangegeven op de individuele bevestiging die aan de Gebruiker wordt toegestuurd per e-mail. Deze leveringstijden zijn niet gegarandeerd. U kan zich er niet op beroepen. Verkeerdelijk meegedeelde adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die zullen doorgerekend worden aan de Gebruiker.

  Alle Samsonite, American Tourister, Hartmann, Lipault, Gregory goederen worden verstuurd door Rolling Luggage. TUMI goederen worden verstuurd door TUMI. Indien uw product niet binnen de aangegeven tijdspanne is geleverd, gelieve ons te contacteren met uw klant nummer of het nummer van uw bestelling. U heeft dan de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren met recht op volledige terugbetaling voor de betrokken producten. U mag ook een nieuwe leveringstermijn afspreken, en indien Samsonite niet binnen die nieuwe leveringstermijn levert, dan mag u het contract als beëindigd beschouwen met recht of volledige terugbetaling.

  Nayan NV
  Pittemsestraat 58D
  8850 Ardooie (Belgium)

  • Tél : +32 28962874
  • Fax : +32 51 696 837
  • Email : customer.care@rollingluggage.com

  Wij versturen steeds via een professionele koerier. We vragen altijd dat iemand de levering voor ontvangst aftekent. U aanvaardt dat iemand, anders dan de Gebruiker, tekent voor de levering, voor zover deze person aanwezig is en een volwassen persoon is van minstens 18 jaar. Mocht niemand aanwezig zijn op het ogenblik van levering, gelieve dan de koerierdienst te contacteren om een andere leveringsdatum af te spreken.

 9. Gebrekkig product of verkeerde levering

  Gelieve bij levering de verpakking te onderzoeken op beschadiging. Mochten de producten beschadigd zijn of niet conform met uw bestelling, gelieve dan de leveringsnota niet voor ontvangst te tekenen, maar noteer duidelijk de aard van de schade en/of wat er niet conform is op de leveringsnota. In geval van een productie- of materiaalfout, of in geval van foute levering, draagt Samsonite de verzendingskosten met betrekking tot het terugsturen van de goederen. Gelieve de retour procedure te volgen in punt 10.

 10. Retour formulier

  Gelieve de retour procedure te volgen zoals hieronder beschreven indien u goederen terugstuurt volgens punt 9 of wanneer Samsonite akkoord gaat met een retour. U mag deze procedure ook volgen voor de uitoefening van uw recht van herroeping.

  1. Stap 1: Vul het retour formulier in en wij zullen u een retour nummer en verdere instructies per email toesturen.
  2. Stap 2: verpak het product dat u wenst terug te sturen (enkel ongebruikte en onbeschadigde zaken, in originele verpakking met de authentieke labels, accessoires, gebruiksinstructies en garantiecertificaten). De originele verpakking zorgt ervoor schade te vermijden tijdens het terugsturen.
  3. Stap 3: druk het retouretiket af en kleef het op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriernaam);
  4. Stap 4: mocht u vragen hebben na Stap 3, aarzel niet om ons te contacteren. Indien geen vragen, dan dient u de goederen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de 14 dagen nadat u uw retour verzoek aan ons hebt gemeld naar ons terug te sturen.
  5. Stap 5: Indien u niet aan alle eisen voor een terugbetaling hebt voldaan, zullen wij u via e-mail op de hoogte brengen waarom we de terugbetaling niet binnen 14 dagen kunnen goedkeuren.

  Bij Tumi-producten bevat uw zending een retouretiket. Op het retouretiket staat de volgende informatie vermeld:
  Indien u (een) Tumi-product(en) wilt retourneren, gelieve dan de onderstaande instructies te volgen.

  1. Verpak het/de product(en) veilig, indien mogelijk in de originele productverpakking. Voeg alle papieren, onderdelen en accessoires bij.
  2. Voeg de pak- en retourbon bij. Vermeld welke aanko(o)p(en) u retourneert en waarom.
  3. Neem via het e-mailadres service@tumi.com contact op met onze klantendienst om een afhaling door UPS in te plannen.
  4. Zodra de afhaling is gepland, sturen wij u het vooruitbetaalde retouretiket op. Druk het af en bevestig het stevig aan het karton. Zorg ervoor dat het retouradres duidelijk leesbaar is.
  5. Verwijder alle extra etiketten van de buitenkant van het pakket voordat u de retourzending opstuurt.
  6. Bezorg het pakket aan om het even welke UPS-chauffeur of laat het achter op om het even welk erkend UPS-punt. Ga naar www.ups.com/dropoff om een UPS-punt in uw buurt te vinden.
  7. Houd het UPS-volgnummer voor uw retour bij om de bezorgstatus ervan op te volgen. Ga naar www.UPS.com om uw retourpakket tot zijn bestemming te volgen.

  RETOURBELEID
  Tumi wil dat u volledig tevreden bent over elk Tumi-product dat u aankoopt. Bent u niet tevreden over een product dat u hebt aangekocht? Dan mag u het binnen veertien kalenderdagen nadat het is bezorgd retourneren en krijgt u de aankoopprijs volledig terugbetaald. Opgelet: producten met een monogram en andere gepersonaliseerde items, met inbegrip van Tumi Accents, kunt u niet retourneren. RETOURNEREN IS GRATIS. U ontvangt een vooruitbetaald UPS-etiket om uw aankoop te retourneren. Telefoneer naar onze klantendienst of neem contact op via het e-mailadres eu-service@tumi.com om het verzendingsetiket te verkrijgen. Aankopen moeten worden geretourneerd vanuit het oorspronkelijke land van levering.

  Indien u uw rechten wilt laten gelden volgens de regelgeving inzake consumentenbescherming (afstandsverkoop), betalen wij u de oorspronkelijke aankoopprijs en verzendkosten terug. Hierbij geldt als voorwaarde dat u ons via e-mail op de hoogte heb gebracht, uiterlijk binnen veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop u het/de product(en) hebt ontvangen, en dat u goed zorg hebt gedragen voor het/de product(en).

  Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

 11. Verkoop op afstand – recht van herroeping

  Er geldt geen herroepingsrecht bij gepersonaliseerde items. U kan uw recht van herroeping uitoefenen bij Rolling Luggage voor ongebruikte goederen.

  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of, (ii) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

  U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht; U kan ook een verklaring afleggen door gebruik van het retour formulier op onze Site (en wij moedigen het gebruik van het retourformulier aan als meest efficiente manier om uw herroepingsrecht uit te oefenen). Nadien sturen wij u de bevestiging van de ontvangst van uw herroeping onverwijld toe op een duurzame gegevensdrager (bv per e-mail).

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat ogenblik hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

  Wij brengen de waardevermindering in rekening die het gevolg is van alles wat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  Wij halen de goederen bij u op zoals beschreven in het Retour Formulier, en dragen de hieraan verbonden kosten. Gelieve de goederen niet op eigen initiatief terug te zenden anders dan zoals beschreven in het Retour Formulier; mocht u dit toch doen dan gebeurt dit op uw eigen kosten en risico.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.

 12. Beperking van aansprakelijkheid

  Wij leveren redelijke commerciële inspanningen om de Site ononderbroken en vrij te houden van fouten. Wij trachten tevens de Site te beschermen tegen computervirussen en andere ‘malware’. Rekening houdend met de aard van deze gevaren en het internet, is het uw verantwoordelijkheid om de nodige (voorzorgs)maatregelen te nemen om uw computer(systeem) te beschermen, gezien uw gebruik van de Site en enige informatie op de Site uitsluitend op uw eigen risico gebeurt.

  Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of onvermogen om de Site te gebruiken, de inhoud ervan of een link naar een andere website, of de prestaties van de goederen die op de Site zijn gekocht. Voor zover maximaal toegelaten door de wet, zijn wij niet verantwoordelijk voor (i) schade/verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze fout, (ii) (bedrijfs)verliezen (inclusief verlies van winst, tijd, inkomsten, gegevens), of (iii) enige indirecte of gevolgschade die noch voorzienbaar was voor ons noch voor uzelf toen u de Site begon te gebruiken.

  Onze volledige aansprakelijkheid in verband met de verkoopsovereenkomst zal de aankoopprijs van de betreffende producten niet overschrijden.

  Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

 13. Garantie

  (a) Wettelijke garantie:
  Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat op het ogenblik van levering. De verkoper verbindt zich ertoe het niet conforme artikel kosteloos te vervangen of te herstellen. De verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na levering, worden geacht niet aanwezig te zijn op het ogenblik van levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

  (b) Commerciële garantie:
  Rolling Luggage biedt bovenop de wettelijke garantie een bijkomende commerciële garantie op bepaalde producten. De Voorwaarden van deze garantie en de beperkingen ervan zijn vermeld op het garantiebewijs dat gevoegd is bij het product bij levering, of op de Site.

 14. Vragen, klachten, opmerkingen en klantendienst

  Indien u vragen hebt omtrent deze Site, of indien u technische problemen ondervindt in de toegang tot deze Site, gelieve contact op te nemen met: customer.care@rollingluggage.com.

 15. Beperking van gebruik en intellectuele eigendomsrechten

  Alle merknamen, productnamen, en titels gebruikt op de Site zijn merken of namen van Samsonite, TUMI of van derden. U kan deze merken of namen niet gebruiken of reproduceren zonder een inbreuk te maken op de rechten van de houder ervan. Alle Site design, teksten, documenten, filmpjes en andere diensten, en de selectie en de voorstelling ervan zijn beschermd door auteursrecht van Samsonite, TUMI of haar partners. U kan enkel een elektronische kopie maken en delen van de Site printen voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling te plaatsen, of om de Site te gebruiken als informatiebron bij het winkelen. Het is u niet toegestaan enig ander gebruik te maken van de informatie en gegevens op de Site, inbegrepen reproductie om enige andere reden dan zoals hiervoor aangegeven. Wijziging, verdeling of (her)publicatie is evenmin toegelaten. Mocht u gegevens en/of informatie van deze Site willen gebruiken, dan dient u hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Samsonite of TUMI bekomen.

 16. Gebruik van informatie en van uw suggesties

  Wanneer u aan Rolling Luggage enige informatie, materiaal of suggestie of opmerking overmaakt over de Site, over de manier waarop Samsonite business doet, of over het functioneren van de Site, dan behoudt Samsonite zich het recht voor dit materiaal, deze informatie, suggestie of opmerking te gebruiken zonder compensatie voor u of erkenning naar u toe. U geeft hierbij aan Samsonite een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, kosteloze licentie om dergelijk materiaal en/of informatie te gebruiken, geheel of gedeeltekijk. Gebruik door Samsonite van informatie waardoor u geïdentificeerd kan worden (zoals bv uw naam, adres, telefoonnummer), wordt geregeld door de Privacy Policy van deze Site.

 17. Gebruik van uw suggesties aan samsonite voor nieuwe producten, functies of processen

  (a) uw suggestie gebeurt niet op basis van vertrouwelijkheid en schept geen enkele verplichting voor Samsonite.

  (b) Samsonite heeft het recht om uw suggestie en het materiaal dat u ons toestuurt te behouden, er kopies van te maken en het te behouden in haar dossiers.

  (c) Er bestaat geen enkele verplichting voor Samsonite, en deze kan ook niet verondersteld worden, door het louter feit van ontvangst of bekijken/onderzoeken van enige suggestie, tot wanneer er een schriftelijke overeenkomst bestaat die is ondertekend door uzelf en door Samsonite, in welk geval de verplichtingen van Samsonite beperkt zijn tot wat er in voornoemde schriftelijke overeenkomst is bepaald.

 18. Privacy Policy

  We vinden uw privacy belangrijk. U kan onze privacy policy raadplegen door hier te klikken. Door te bestellen via de Site geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het verzamelen, verwerken, en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy Policy.

  Voor vragen omtrent uw privacy kunt u contact opnemen met privacy@aboutbags.com.

 19. Definities

  In het kader van deze Voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald:

  • Voorwaarden: deze Voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen.
  • Nayan: Nayan NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie (België), Pittemsestraat 58D, Ondernemingsnummer Kortrijk 0806.661.106; Nayan is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de Site.
  • Gebruiker: iemand die door het ingeven van het adres van de Site of door het volgen van een link op de Site terecht komt en deze gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen.
  • Samsonite: Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België (RPR Oudenaarde 0681 881 789).
   Met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten betekent 'Samsonite' Samsonite IP Holdings Sarl, met maatschappelijke zetel te 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Groot Hertogdom Luxemburg met ondernemingsnummer B147735.
  • Site: verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres www.rollingluggage.be.
 20. Toepasselijke wetgeving

  Enig geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op basis van een dwingende wetsbepaling. De Gebruiker aanvaardt binnen het kader van het gebruik van de Site het elektronisch bewijs (bv e-mails, back-ups, etc.). De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als u een consument bent en woonachtig bent in de EU geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wetgeving van uw land van verblijf.

  Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig mocht verklaard worden of anderszins niet van toepassing, dan blijven de overige Voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate waarin toegelaten door de wet, voor zover de nietigheid van de betrokken voorwaarde niet de essentie van de Voorwaarden aantast.

 21. Volledigheid

  Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere Voorwaarden.

  Voor alle vragen, opmerkingen, of technische problemen, gelieve contact op te nemen met ons.

  Deze Voorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 12/01/2024.

Withdrawalform